Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: An Bồi - Kiến Xương - Thái Bình
 • Hà Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bếp trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Phạm Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Nguyễn Thị Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 4 tuổi A2
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đaị học
 • Trần Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trần Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học