Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 trường mầm non An Bồi